คุ้มดอยหลวง อ่างขางรีสอร์ท

ที่พัก รีสอร์ท

คุ้มดอยหลวง อ่างขางรีสอร์ท ที่พักเชียงใหม่

คุ้มดอยหลวง อ่างขางรีสอร์ท

ที่พัก รีสอร์ท

คุ้มดอยหลวง อ่างขางรีสอร์ท ที่พักเชียงใหม่

คุ้มดอยหลวง อ่างขางรีสอร์ท

ที่พัก รีสอร์ท

คุ้มดอยหลวง อ่างขางรีสอร์ท ที่พักเชียงใหม่

คุ้มดอยหลวง อ่างขางรีสอร์ท

ที่พัก รีสอร์ท

คุ้มดอยหลวง อ่างขางรีสอร์ท ที่พักเชียงใหม่

เหมาะสำหรับ 2 ท่านNo.3 บ้านคู่รัก

อัตราราคาค่าห้องพัก
ช่วงเวลา ราคา อาหารเช้า
High Season (พ.ย.-ม.ค.) 1,500 บาท /คืน มี
Low Season ลด 30% มี
(ทีวี / ตู้เย็น / เครื่องทำน้ำอุ่น / อาหารเช้า)
 • บ้านคู่รัก
 • บ้านคู่รัก
 • บ้านคู่รัก
 • บ้านคู่รัก
 • บ้านคู่รัก
 • บ้านคู่รัก
 • บ้านคู่รัก

No.4 บ้านน้อยคอยรัก

อัตราราคาค่าห้องพัก
ช่วงเวลา ราคา อาหารเช้า
High Season (พ.ย.-ม.ค.) 1,500 บาท /คืน มี
Low Season ลด 30% มี
(ทีวี / ตู้เย็น / เครื่องทำน้ำอุ่น / อาหารเช้า)
 • บ้านน้อยคอยรัก
 • บ้านน้อยคอยรัก
 • บ้านน้อยคอยรัก
 • บ้านน้อยคอยรัก
 • บ้านน้อยคอยรัก
 • บ้านน้อยคอยรัก
 • บ้านน้อยคอยรัก
 • บ้านน้อยคอยรัก

No.5 บ้านใจรัก

อัตราราคาค่าห้องพัก
ช่วงเวลา ราคา อาหารเช้า
High Season (พ.ย.-ม.ค.) 1,500 บาท /คืน มี
Low Season ลด 30% มี
(ทีวี / ตู้เย็น / เครื่องทำน้ำอุ่น / อาหารเช้า)
 • บ้านใจรัก
 • บ้านใจรัก
 • บ้านใจรัก
 • บ้านใจรัก
 • บ้านใจรัก
 • บ้านใจรัก

No.6 บ้านสดุดรัก

อัตราราคาค่าห้องพัก
ช่วงเวลา ราคา อาหารเช้า
High Season (พ.ย.-ม.ค.) 1,500 บาท /คืน มี
Low Season ลด 30% มี
(ทีวี / ตู้เย็น / เครื่องทำน้ำอุ่น / อาหารเช้า)
 • บ้านสดุดรัก
 • บ้านสดุดรัก
 • บ้านสดุดรัก
 • บ้านสดุดรัก
 • บ้านสดุดรัก
 • บ้านสดุดรัก
 • บ้านสดุดรัก
 • บ้านสดุดรัก

No.7 บ้านอุ่นไอรัก

อัตราราคาค่าห้องพัก
ช่วงเวลา ราคา อาหารเช้า
High Season (พ.ย.-ม.ค.) 1,500 บาท /คืน มี
Low Season ลด 30% มี
(ทีวี / ตู้เย็น / เครื่องทำน้ำอุ่น / อาหารเช้า)
 • บ้านอุ่นไอรัก
 • บ้านอุ่นไอรัก
 • บ้านอุ่นไอรัก
 • บ้านอุ่นไอรัก
 • บ้านอุ่นไอรัก
 • บ้านอุ่นไอรัก

No.8 บ้านแสนรัก

อัตราราคาค่าห้องพัก
ช่วงเวลา ราคา อาหารเช้า
High Season (พ.ย.-ม.ค.) 1,500 บาท /คืน มี
Low Season ลด 30% มี
(ทีวี / ตู้เย็น / เครื่องทำน้ำอุ่น / อาหารเช้า)
 • บ้านแสนรัก
 • บ้านแสนรัก
 • บ้านแสนรัก
 • บ้านแสนรัก
 • บ้านแสนรัก
 • บ้านแสนรัก

No.9 บ้านล้อมรัก

อัตราราคาค่าห้องพัก
ช่วงเวลา ราคา อาหารเช้า
High Season (พ.ย.-ม.ค.) 1,500 บาท /คืน มี
Low Season ลด 30% มี
(ทีวี / ตู้เย็น / เครื่องทำน้ำอุ่น / อาหารเช้า)
 • บ้านล้อมรัก
 • บ้านล้อมรัก
 • บ้านล้อมรัก
 • บ้านล้อมรัก
 • บ้านล้อมรัก
 • บ้านล้อมรัก
 • บ้านล้อมรัก
 • บ้านล้อมรัก

icon-adjust ติดต่อ สำรองที่พัก

คุ้มดอยหลวง อ่างขางรีสอร์ท

อยู่เชิงเขาห่างจากดอยอ่างขาง 11 กม.